Commit 94ae346f authored by Massimiliano's avatar Massimiliano
Browse files

Updated link to the chat How to and changed share_info string

parent 663adaef
......@@ -19,7 +19,7 @@ public class Constants {
public static final String URL_DisApp_USER = "https://user.disroot.org";
public static final String URL_DisApp_HOWTO = "https://howto.disroot.org";
public static final String URL_DisApp_K9HELP = "https://howto.disroot.org/en/communication/email/clients/mobile/k9";
public static final String URL_DisApp_XMPPHELP = "https://howto.disroot.org/en/communication/chat/mobile/android/conversation";
public static final String URL_DisApp_XMPPHELP = "https://howto.disroot.org/en/communication/chat/mobile/android/conversations";
public static final String URL_DisApp_SEARXHELP = "https://disroot.org/services/search";
public static final String URL_DisApp_STATEXMPP = "xmpp:state@chat.disroot.org?join";
public static final String URL_DisApp_STATEMATRIX = "https://matrix.to/#/#state:disroot.org";
......
This diff is collapsed.
......@@ -23,7 +23,7 @@
<string name="action_reload">Volver a cargar</string>
<string name="activity_main_share_info">Compartir info</string>
<string name="activity_main_share_info">¡Eso me hace cosquillas!</string>
<string name="view_loading_description">Cargando…</string>
<string name="global_ok">OK</string>
<string name="more_help">¿Necesitas más ayuda?</string>
......
......@@ -24,7 +24,7 @@
<string name="action_reload">Recharger</string>
<string name="activity_main_share_info">partager un lien d\'information</string>
<string name="activity_main_share_info">Hé, ça me chatouille !</string>
<string name="view_loading_description">Chargement …</string>
<string name="global_ok">OK</string>
<string name="more_help">Besoin d\'aide \?</string>
......
......@@ -23,7 +23,7 @@
<string name="action_reload">Ricarica</string>
<string name="activity_main_share_info">Condividi info link</string>
<string name="activity_main_share_info">Ehi, mi fa il solletico!</string>
<string name="view_loading_description">Caricamento…</string>
<string name="global_ok">OK</string>
<string name="more_help">Bisogno di più aiuto?</string>
......
......@@ -23,7 +23,7 @@
<string name="action_reload">Herladen</string>
<string name="activity_main_share_info">Deel link info</string>
<string name="activity_main_share_info">Hé, dat kietelt me!</string>
<string name="view_loading_description">Laden…</string>
<string name="global_ok">OK</string>
<string name="more_help">Meer hulp nodig?</string>
......
......@@ -23,7 +23,7 @@
<string name="action_reload">Recarregar</string>
<string name="activity_main_share_info">Partilhe a ingormação do link</string>
<string name="activity_main_share_info">Isso faz-me cócegas!</string>
<string name="view_loading_description">A carregar…</string>
<string name="global_ok">OK</string>
<string name="more_help">Precisa de mais ajuda?</string>
......
......@@ -23,7 +23,7 @@
<string name="action_reload">Osveži</string>
<string name="activity_main_share_info">Podeli detalje o vezi</string>
<string name="activity_main_share_info">Heј, to me golica!</string>
<string name="view_loading_description">Učitavanje…</string>
<string name="global_ok">OK</string>
<string name="more_help">Dodatna pomoć?</string>
......@@ -78,8 +78,8 @@
<string name="SpreadTheWordTxt">Obavestite prijatelje i porodicu o Disroot platformi! Zašto ne biste napisali blog o vašim iskustvima? Srdačno očekujemo vaše mišljenje!</string>
<string name="SpreadTheWordBtn">Podelite aplikaciju</string>
<string name="DisrootWeb">Disroot sajt</string>
<string name="FirstTitle">Još nešto!</string><!-- need update -->
<string name="FirstInfo">&#8226; Duži pritisak na bilo koju ikonicu prikazaće dodatne informacije… \n\n&#8226; Aplikacija se može uskladiti sa statusnom stranicom Disroot sajta. To znači da ćete u realnom vremenu dobijati poruke o problemima, zastojima, zakazanom održavanju i sl. putem https://state.disroot.org\nPreporučujemo da isključite optimizaciju baterije i dozvolite aplikaciji da radi u pozadini. Ako niste sigurni, podešavanja možete izmeniti iz menija Disroot aplikacije. </string><!-- need update -->
<string name="FirstTitle">Još nešto!</string>
<string name="FirstInfo">&#8226; Duži pritisak na bilo koju ikonicu prikazaće dodatne informacije… \n\n&#8226; Aplikacija se može uskladiti sa statusnom stranicom Disroot sajta. To znači da ćete u realnom vremenu dobijati poruke o problemima, zastojima, zakazanom održavanju i sl. putem https://state.disroot.org\nPreporučujemo da isključite optimizaciju baterije i dozvolite aplikaciji da radi u pozadini. Ako niste sigurni, podešavanja možete izmeniti iz menija Disroot aplikacije. </string>
<string name="DiasporaTitle">Diaspora* podešavanja</string>
<string name="DiasporaInfo">Raspodeljena i decentralizovana društvena mreža. Objavite, delite, stvarajte zajednice.\n\nKorisnik:\n vaše_diaspora_korisničko_ime@pod.disroot.org\n\nLozinka:\n vaša_diaspora_lozinka</string>
<string name="PadInfo">Pomoću Etherpad-a pišite članke, medijske objave, podsetnike, itd. Zajedno sa prijateljima, kolegama sa fakulteta ili saradnicima, možete istovremeno raditi na određenom dokumentu.\nRegistracija nije potrebna.</string>
......
......@@ -23,7 +23,7 @@
<string name="action_reload">Reload</string>
<string name="activity_main_share_info">Share link info</string>
<string name="activity_main_share_info">Hey that tickles me!</string>
<string name="view_loading_description">Loading…</string>
<string name="global_ok">OK</string>
<string name="more_help">Need more help?</string>
......
......@@ -6,6 +6,7 @@
<change>Prompt for battery optimization to give user choice on first launch</change>
<change>Launch status service on boot time when battery optimization is turned off</change>
<change>Added German translation</change>
<change>Updated link to the chat How to</change>
</release>
<release version="1.1.5" versioncode="18" >
<change>Notifications works on Android 8 and higher now</change>
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment